Bizim marşallar "The İnternational GT Open" yarışmasında.

15 Oktyabr 2019

Yerli marşalların təcrübəsinin digər yarışlarda tədbiqi məqsədilə idarə heyəti tərəfindən 11-13 Oktyabr tarixində İtaliyanin Monza şəhərində keçirilən The İnternational GT Open yarışmasına 6 marşal göndərilmişdir.

Rəhbər marşal Persivalle Massimo İnternanional GT Open, GT Cup Open Europe, Euroformula Open, TCR Europe, Kia Platinum Cup Caterham yarışlarında yerli marşallarımızın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdir.